Akpınar'da Kır Bayramı, Bengüboz'un körüklü fotoğraf makinesi kurulu

Görsel

http://mudurnukentarsivi.org/files/original/AIB_Cn_0853.jpg

Başlık

Akpınar'da Kır Bayramı, Bengüboz'un körüklü fotoğraf makinesi kurulu

Fotoğraflayan

Bengüboz, Ahmet İzzet

Açıklama

Orta planda, sağda küçük tripod üzerine körüklü fotoğraf makinesi (Bengüboz'un iki makinesinden biri) kurulu. Makine başında diz çökmüş bir erkek duruyor. Arka planda sağ tarafta kadınlar grubu, sol tarafta genç erkekler ve çocuklar grubu. Yaklaşık olarak 50 kişi. Ortada alıç ağaç grubu. Fotoğrafın üzerinde yeni Türkçe "MUDURNU: AK PINAR KIR BAYRAMI 30-6-930" yazılı.

Tarih

30.06.1930

Yazı Dili

Türkçe

Envanter No

AIB_Cn_0853

Konu

Ağaçlar ve bitkiler
Bayram
Bolu
Doğa--Kır
Eğlence--kutlama--Grup
Fotoğraf makinesi
Giyim--Yerel giysi
Köy--Akpınar
Mudurnu
Peyzaj

Haklar

Mudurnu Halk Eğitim Müdürlüğü

Kapsam

Mudurnu, Bolu, Türkiye
Lat: 40.3 N Long: 31.1 E

Boyutlar

13x18 cm

Özgün Biçim

Cam negatif

Bulunduğu Koleksiyon

Kaynak Gösterimi

Bengüboz, Ahmet İzzet , “Akpınar'da Kır Bayramı, Bengüboz'un körüklü fotoğraf makinesi kurulu,” Mudurnu Dijital Kent Arşivi, 21 Ekim 2021, http://mudurnukentarsivi.org/item/1641 adresinden erişildi

Çıktı Formatları

Geolocation