Yıldırım Bayezid Camii, güneybatıdan bakış, arkada Tarhana Kaya

Görsel

http://mudurnukentarsivi.org/files/original/AIB_Cn_1003.jpg

Başlık

Yıldırım Bayezid Camii, güneybatıdan bakış, arkada Tarhana Kaya

Fotoğraflayan

Bengüboz, Ahmet İzzet

Açıklama

Caminin oluklu/ Alaturka kiremit örtüsü sonradan kurşunla kaplanmıştır. Arka fonda Tarhana Kaya ve Katipler Konağı bulunuyor. Bu konak Armutçular'dan sonra Mudurnu'nun en görkemli konağı idi, 1970li yıllarda kendi kendine yıkılmıştır. Solda itfaiye alanı ve yangın havuzu, sağda çitin arkasında bir öküz arabası görülüyor. Caminin önünden geçen yol, bugün Mudurnu'nun ana caddesidir. En solda, Pertev Naili Boratav Kültür Evi'nin yıkılan 3. katı, önünde de bitişik olan, daha alçak olan medrese binası görülüyor. 1957 depreminde bu minarenin üst bölümü hasar görmüştür.

Tarih

1920'ler-1930'lar

Envanter No

AIB_Cn_1003

Konu

Araba
Bolu
Doğa--Kaya
Mimari--Anıt
Mimari--Cami--Yıldırım Beyazid Camii
Mimari--Çit
Mimari--İtfaiye Binası ve Havuzu
Mimari--Konut--Katipler Konağı
Mimari--Medrese--Yıldırım Beyazid Medresesi
Mudurnu

Haklar

Mudurnu Halk Eğitim Müdürlüğü

Kapsam

Mudurnu, Bolu, Türkiye
Lat: 40.3 N Long: 31.1 E

Boyutlar

13x18 cm

Özgün Biçim

Cam negatif

Bulunduğu Koleksiyon

Kaynak Gösterimi

Bengüboz, Ahmet İzzet , “Yıldırım Bayezid Camii, güneybatıdan bakış, arkada Tarhana Kaya,” Mudurnu Dijital Kent Arşivi, 25 Şubat 2020, http://mudurnukentarsivi.org/item/1615 adresinden erişildi

Çıktı Formatları